ISSN  0890-5487 CN 32-1441/P
2019 Vol. 33
2018 Vol. 32
2017 Vol. 31
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0

水利部 交通运输部 国家能源局南京水利科学研究院 《中国海洋工程》编辑部 版权所有

Address: 34 Hujuguan, Nanjing 210024, China Pos: 210024 Tel: 025-85829388 E-mail: coe@nhri.cn

Support by Beijing Renhe Information Technology Co. Ltd E-mail: info@rhhz.net

苏ICP备05007122号